PRIVACYVERKLARING

Wij bij Verbloemen respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben wij persoonlijke gegevens van jou nodig.
Vanaf 25 mei 2018 zijn wij verplicht jou daarover te informeren en dat doen wij graag en in een begrijpelijke taal. 

In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.
Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Vervordering Gegevensbescherming.
Mocht je ondanks onze uitleg nog vragen hebben, schroom dan niet en neem contact met ons op! 

IP-adres en e-mailadres
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je IP-adres maar niet je e-mailadres. Indien je berichten achterlaat op onze websites, dan bewaren we je e-mailadres. Ook als je ons een e-mailadres doorgeeft, bewaren we dat. Mocht je via een andere site bij een van onze sites zijn gekomen dan bewaren we die domeinnaam.
We houden bij en bewaren de informatie m.b.t. welke pagina’s je hebt bezocht binnen onze websites.
Indien je meewerkt aan vrijwillige zaken, zoals een enquête, of andere zaken dan bewaren we ook die informatie.

Bestellingen en gegevens verwerking
Voor het verwerken van je bestelling hebben we te allen tijde de navolgende gegevens nodig die we dan ook gebruiken en verwerken:

 1. jouw naam
 2. e-mailadres
 3. telefoonnummer
 4. factuuradres en
 5. betalingsgegevens nodig om een bestelling te kunnen verwerken.

  Indien we een bestelling verzorgen in binnen- en buitenland hebben we uiteraard ook het bezorgadres nodig met de naam van de ontvanger.

  Bij het bestellen van een product van op onze websites verwerken wij dus de volgende gegevens:
 • de naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres van de besteller
 • betalingsgegevens van de bestelling
 • de naam, adres, woonplaats, (evt.) telefoonnummer van de ontvanger
 • inloggegevens als je een eigen account hebt aangemaakt
 • IP-adres

Inzicht
Vanuit de wet zijn wij verplicht je te allen tijde de mogelijkheid te geven om jouw gegevens in te zien.
We kunnen op jouw verzoek zaken aanpassen, echter zijn wij daarbij wel gehouden aan het feit dat wij belangrijke gegevens moeten aanhouden voor o.a. de belastingdienst. 
We volgen hierbij de wettelijke voorschriften en de bewaartermijn. Na deze bewaartermijn kunnen we altijd de gegevens aanpassen en/of verwijderen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?
We bewaren jouw gegevens die betrekking hebben op een bestelling mimimaal 7 jaar. Dit is een verplichting vanuit overheidswegen.

Wie maakt nog meer gebruik van de gegevens?
Binnen onze onderneming maken we gebruik van (externe) specialisten. Hierbij moet je denken aan: softwareleveranciers, betalingsverwerkers, vervoerders.
Alleen deze partijen kunnen toegang krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de bestelling:

 • De leverancier van de gekozen betalingsmogelijkheid
 • Onze financiële softwarepakket
 • Ons CRM pakket
 • Vervoerders
 • Verwerkers van bestellingen
 • Bij een directe levering vanuit ons bloemistennetwerk: de bloemist die de bestelling verzorgt

Bovenstaande bedrijven en partijen werken volgens de AVG verplichtingen.

Gebruiken wij ook Cookies?
Ja op onze sites gebruiken we cookies. De informatie vanuit een ‘cookie’ geeft informatie over de bezochte internetsite en daarmee krijgen we inzichten vanuit je bezoek voor en m.b.t.:

 1. het registreren van je voorkeuren
 2. het registeren van activiteiten op de site
 3. het verbeteren van onze service naar de bezoekers

Overdragen van Informatie
Voor het overdragen van specifieke informatie en/of kritische informatie maken wij gebruik van een specifieke beveiligde omgeving (server).
Binnen die omgeving werken we met diverse veiligheidsprotocollen die we ook door derden laten testen.

Binnen onze organisatie is de CEO verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Indien je meer informatie zou willen ontvangen kun je altijd een mail sturen via

Database
Je bent bij ons ingeschreven omdat je dat ooit hebt aangegeven. Op basis van die informatie berichten we je.
Mocht je in de nabije toekomst geen berichten meer willen ontvangen dan kun je contact met ons opnemen, of je uiteraard direct uitschrijven.

Jouw informatie
Mochten wij vanuit onze bedrijfsvoering en of ontwikkelingen die we nu nog niet hebben voorzien binnen deze uitleg jouw informatie anders gaan en of moeten gaan gebruiken dan zullen we je te allen tijde direct informeren. Pas na een bericht en een wijziging van ons regelement kunnen we jouw gegevens gebruiken. We doen dit zodat je altijd e.e.a. kunt weigeren.

Jouw gegevens
Wij kunnen altijd op verzoek laten zien welke gegevens wij van onze bezoekers bewaren.
Wil je daar meer over weten, of je zou graag zien dat we je gegevens wijzigen en/of aanpassen, neem gerust contact op via en dan reageren we binnen 48 uur op je verzoek.

We doen ons best!
We proberen zo goed als mogelijk met je gegevens om te gaan en zo open mogelijk te zijn over hoe wij dat doen.
Mocht je hier toch verbeterpunten zien dan vernemen we dat heel graag. Stuur die graag in via .
Het kan zijn dat we dan nog even contact met je opnemen.

Ons adres:
Zwaag